ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

How To Create WordPress Themes from scratch

Posted in wordpress by ប្រាក់ សុភី on ខែ​កុម្ភៈ 11, 2009

នេះជាមេរៀន ដែលបង្រៀនរបៀបបង្កើត ​Wordpress them មេរៀននេះគឺ ពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយខ្លាំងណាស់ ហើយងាយយល់ ទៀត​ផង។ សូមដាកតំណរមេរៀននេះមួយហើយ ដើម្បីមើលថ្ងៃក្រោយ។ សូមអានលំអិតនៅទីនេះ

wordpress themes tutorial

Tagged with: ,
%d bloggers like this: