ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

រចនា​គេហទំព័រដ៏ស្រស់​ស្អាត​ជាមួយ Photoshop

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​ឧសភា 1, 2009

62

ខាងក្រោម​នេះ​ជាតំណរភ្ជាប់​កាន់​មេរៀន​ សំរាប់រចនាគេ​ហទំព័រ ជាមួយ​ Photoshop។ មេរៀន​នេះ​ពិតជាមាន​ផល​ប្រយោជន៍​ខ្លាំងណាស់​សំរាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​រៀន​រចនា​គេហទំព័រ។

Design a Beautiful Website From Scratch

Tagged with: ,
%d bloggers like this: