ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

វិញ្ញសារ Network ប្រលងថ្ងៃដំបូងនៅ​ NORTON

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​កុម្ភៈ 18, 2009

routerខាងលើ​នេះ​ជាប្រពន្ទ័ Network ដែលខ្ញុំត្រូវ Configur មាន Cisco router ចំនូន៥គឺ៖

-USA

-KOREA

-PARIS

-CANADA

-NEWYORK

មិនសង្ឃឹមថាជាប់ទេព្រោះបានធ្វើតែ ២ Routers ក៏ដល់ម៉ោង ព្រោះខាត់ពេលអស់ ៣០នាទី រង់ចាំសំបុត្រអនុញ្ញាតិចូល​ប្រលង​ យ៉ាប់ត្មង​ខ្ញុំ​មិនមាន​កាតនិស្សិត គេមិនអោយចូល​ប្រលង​ ទាល់​តែទៅសុំលិខិត​អនុញ្ញាតិ​ ទើបបានចូល​ប្រលង ហេតុតែមិនដែល​ប្រលង​នៅ Norton ចូលថ្ងៃទីមួយ លើកទីមួយ ចូលដល់ស៊យវិញខាតពេលអស់កន្លះ​ម៉ោង​ 🙂 លំហាត់ធ្វើ​មិនហើយទៀត។

ដល់តាអញ្ចឹងមិនដឹង​ថាបន្ទោសអ្នកណាទេ បើថាអោយខ្លូនឯង​ក៏មិន​ត្រូវព្រោះមិន​ដឹង​​ទំនៀម​ទំលាប់ បន្ទោសមិត្តភ័ក្រ្តក៏មិន​ត្រូវ ព្រោះគេ​ស្មាន​ថា​យើង​ដឹងដែរ ហើ! ចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍ល្អមួយចុះ។ 

ខាងក្រោមនេះជាសំនួរដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើចំពោះ Router ទាំងប្រាំនេះ(មិន​បាន​ចាំ​សំនួរ​លំអិត​ទេ តែ​គ្រាន់​តែ​ចាំ​លំដាប់​វាបែប​នេះ​)។

II.2. Configur Cisco Router(30p)

1. Set Password

   a. enable  mode

  b. console port

 c. connection thought telnet

2. set  interface

  a. set IP Address

  b. change status

  c. set clock rate  

3. Router Rip

4. Save configuration

Tagged with:
%d bloggers like this: