ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

វិធី​សាស្ត្រ​រក្សា​អក្សរ​​​​យូនីកូដ​ខ្មែរក្នុង MySQL ជាមួយ​ PHP

Posted in HTML, php by ប្រាក់ សុភី on ខែ​ឧសភា 7, 2010

ខ្ញុំ​អាច​និយាយ​បាន​ថា​ អស់​រយៈ​ពេល​ជា​យួរ​មក​ហើយ​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ដឹង​ថា​​ ត្រូវ​រក្សា​អក្សរ​​យូនីកូដខ្មែរ​យ៉ាង​ដូច​​ម្ដេច​នៅ​ក្នុង​​​ Database របស់​ MySQL។ ​ Web Application ជា​ច្រើន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​​​ជាមួយ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​កន្លង​មក​ ហើយ​ត្រូវ​រក្សា​ទិន្នន័យ​ទៅ​ក្នុង​ MySQL Table ​ទិន្នន័យ​ទាំង​នោះ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​អក្សរ​ផ្សេង​ដែល​ខ្ញុំ​មើល​មិន​ដាច់(សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម)​ ប្រសិន​បើមាន​នរណា​ជួប​ប្រទះ​ដូច​ខ្ញុំ វិធីខាងក្រោមនឹង​អាច​ជួបាន​។ តែ​ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​ WordPress ​រក្សា​យូនីកូដ​ខ្មែរ​បាន​ល្អ​ណាស់​​ ហើយ​មិន​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​អី​នោះ​ទេ គឺ​ចេញ​ជា​ភាសខ្មែរ​យើង​ធម្មតា​ ដូច​ដែល​យើង​បាន​ឃើញ​នៅ​លើ​ Browser អញ្ចឹង។ ទើប​តែ​យប់មិញ​នេះ​គិត​ថា​នឹង​រក​វា​អោយ​ឃើញ​ថា​គេ​ធ្វើ​វាយ៉ាង​ដូចម្ដេច​​ ក៏បាន​ដូច​បំណង​សូម​មើល​ការ​នែ​នាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម

  1. មិនទាន់បន្ថែម mysql_query(“SET NAMES utf8”)
  2. ក្រោយពីបន្ថែម mysql_query(“SET NAMES utf8”)

(more…)

Tagged with: ,

៥ Free PHP Web Hosting Service

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 25, 2008

 

ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នករាល់គ្នា នូវ Free web hosting Service ដែលខ្ញុំចាប់រម្មណ៍ចំនួន៥ ។ វាមានលក្ខណះពិសេសជាច្រើនគួអោយ​ចាប់អារម្មណ៍ ដួចជា យើងអាច Access តាម FTP , PHP and MySql support ហើយអាចយក domain របស់ប្រើក៏បាន និង​មាន Free Subdomains ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៏គឺអាចសាកល្បងបានដោយមិនអស់លុយ….

1. 000WebHost

000WebHost provides one of the most reliable and feature-rich web hosting service without advertising. All accounts come with 500 MB disk space, 100 GB data transfer and PHP and MySql database support.

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:

– 500 MB Disk Space
– 100 GB Data Transfer
– PHP with MySQL Database Support
– Instant Activation
– FTP Support
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

 000WebHost

2. Zymic

Zymic.com offers one of the most reliable and feature packed free web hosting services on the net. Service include PHP/MySQL, free domain names, Ad-free hosting and an overly generous disk and transfer allowance.

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:

– 5 GB
– 50 GB Data Transfer
– PHP 5 Support, 5 mySQL databases
– FTP access
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

 Zymic

3. 110MB Hosting

110MB Hosting is another Ad-free web hosting service which offers a lot of interesting features for your websites such as PHP and MySql support:

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:
– 5 GB Space
– PHP 5 and MySql Support
– FTP (chmod enabled)
– Your Own Domain Hosting
– Free subdomain (yourdomain.110mb.com)
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

 110MB Hosting

4. Sitesfree

Sitesfree is another good free hosting services which offers some interesting basic features to host your website for free (included PHP and MySql support).

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:

– 500Mb
– 7 GB Data Transfer
– PHP 5 Support, 5 mySQL databases
– Free sub domain (yourname.sitesfree.com)
– Ability to host your own domains
– FTP access
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

 Sitesfree

5. Your Free Hosting

YourFreeHosting.net is a new and fast provider of free web hosting. All accounts come with a easy to use control panel that makes it very simple to manage your web site and files. Your free account comes with PHP, 5 MySQL databases, 5GB of disk space & 50GB of bandwidth and more. You have the choice of using your own domain name if you wish or you can choose a free subdomains.

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:

– 5GB Disk Space
– 50GB Bandwidth
– PHP 4 Support, 5 mySQL databases
– Instant activation
– Domain Name Support
– Custom subdomain: yourname.yourfreehosting.net
– File Manager
– 24/7 Technical Support
– Full FTP Access
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

Tagged with: , ,
%d bloggers like this: