ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

moonOS ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តការ Linux ថ្មីដែល​បង្កើត​ដោយ​ជនជាតិខ្មែរ

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​កុម្ភៈ 28, 2009

moonOS ជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការ Linux ខ្មែរ​ថ្មីមួយ ដែលបង្កើត​ឡើងដោយ​លោក​ Chanrithy Thim។ OS នេះ​វាពឹង​ផ្អែកទាំង​ស្រុង​លើ Linux Distribution Ubuntu     ដែល​មាន​ពីរ​ផ្នែក​គឺ ប្រើ​​ KDE និង​មួយ​ទៀត​ប្រើ E17 ។ ពត៏មានលំអិត​សូមចួល​ទៅ http://www.moonos.co.cc  ។

moonOS 2 Main Edition Desktop


Tagged with: ,
%d bloggers like this: