ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

ទាញ​យក​ Job Announcement ពី​ Bongthom មកដាក់​លើ​ Website របស់អ្នក​

Posted in ពត៌មាន, Javascript, php by ប្រាក់ សុភី on ខែកញ្ញា 7, 2009

ចង់​រក​ការ​ងារ​មែន​ទេ?​ លោក​​អ្នក​ពិត​ជា​នឹក​ដល់ Bongthom.com មុនគេ​ហើយ ព្រោះ​នរណាៗ ក៏​ស្គាល់​ដែរ​ថា បងធំ ជា​ Website ធំជាង​គេ​ក្នុង​ស្រុក​ខ្មែរ​សម្រាប់​ស្វែង​រក​ការ​ងារ​ និង ការ​ប្រកាស​លក់​របស់​របរ​ផ្ទាល់​ខ្លួន…។

ពេល​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​​ពី​វិធី​សាស្ត្រ​ ក្នុង​ការ​ទាញ​ Job Announcement  ពី​ Bongthom.com មក​ដាក់​លើ​ទំព័រ​ Website របស់លោក​អ្នក​។ នេះ​ជាវិធី​មួយ​អាច​​ធ្វើ​អោយ​​ទំព័រ​របស់​លោក​អ្នក​ កើន​ឡើង​នូវ​ចំនូន​អ្នក​ទស្សនា​ផងដែរ។

លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ កូដ​នេះ​ទៅ​ដាក់​បញ្ចូល​នូវ​ផ្នែក​ណា​មួយ​​ក្នុង​ Website របស់​លោក​អ្នក​ ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ។ វា​ជាកូដ PHP 5 ជាមួយ​ Jquery( Javascript Library) ក្នុង​ការ​ទាញ​យក​ Job Announcement ដោយ​ប្រើ​ Ajax technology ក្នុង​ទាញ​​យក​ ដែល​មិន​ធ្វើ​អោយ​​ប៉ះពាល​ដល់​ Speed នៃការ​ Load Website របស់លោក​អ្នក។

Demo Download

job_list

1. index.php

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Job Listing</title>
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
 <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="job_list">
 <img src="ajax-loader.gif" /></div>
</div>
<script type="text/javascript">
 $(document).ready(function() {
 $.get('jobs_list.php', function(data) {
 $('#job_list').html(data);
 });
 //Navigation pages
});
</script>
</body>
</html>
<pre>
$.get('job_list.php', function(data) {$('#job_list').html(data);}); ជា​ Ajax function ទាញយក​ Data
ពី job_list.php រូចហើយ​​បង្ហាញ
ទិន្នន័យ​​ទាំង​អស់​ ទៅ <div id="job_list">។

2. job_list.php

require_once 'RemoteConnector.php';
 $url = 'http://bongthom.com/RSS/BTDCJobs.xml';
 date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
 try {
 $output = new Pos_RemoteConnector($url);
 $xml = new SimpleXMLElement($output);
 $i= 0;
 //$pages = ceil((count($xml->channel->item)/20));
 $jobs = count($xml->channel->item);
 echo '
<h2>Bongthom Job List</h2>
';
 echo "
<ul>
	<li>Total $jobs jobs avaible</li>
</ul>
";
 foreach($xml->channel->item as $item){
 $i++;
 ?>

<strong>
 < ?php echo $i.'. ';?>
 <a href="<?php echo $item->link ?>">< ?php echo $item->title; ?></a></strong>
 <span>< ?php
 echo date('Y-m-d h:i a',strtotime($item->pubDate))?></span>

< ?php
 echo $item->description;
 ?>

< ?php
 }

 } catch (Exception $e) {

 echo $e->getMessage();

 }

jobs_list.php មាន​នាទី​ក្នុង​ការ​​រៀប​ចំ​​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ដែល​ទាញ​មក​ពី Bongthom.com ដោយ​​ Class​​​ Pos_RemoteConnector

មាន​ទី ទាញ​យក​ Job Announcement ពី Bongthom.com ។ SimpleXMLElement ជា​ class របស់​ PHP

សម្រាប់ Control xml file។

ទាញយក

Tagged with: , ,

10 Best jQuery Menu Plugins

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 7, 2009

នេះជាឧទាហរណ៍ក្នុង​ចំនោម​ Jquery Menu Plugins ទាំង​១០ 

Demo

Tagged with: , ,

Easy Slider jQuery Plugin

Posted in framework, Javascript by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 6, 2009

easy-jqueryDemo

Download Link

Tagged with: ,

GX Animations Framework

Posted in framework, Javascript by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 18, 2009

gx

GX ជា​ animation framework ដែល​ Support គ្រប់ Web Browser ទាំង វាដំណើការ​ដោយ​ពឹង​ផ្អែក​ជាមួយ JQuery Library ហើយមាន​ទំហំតូច​បំតូច ត្រឹមតែ ១០KB ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​យើង​អាច​យក​ទៅរចនា​ជា Animation ជាមួយ CSS បាន​យ៉ាង​ងាយ វាចេញផ្សាយ​ក្រោម​ អាជ្ញាប័ណ្ណ MIT License

ខាងក្រោម​នេះ​ជាលក្ខណៈមួយចំនួនរបស់ GX

  • Support for animating every CSS property, including integers, colors, opacity and so on
  • Support for Easing Equations (with GX.transitions.js)
  • Support for multi-unit animations
  • Support for relative animations
  • Support for interacting with the animations (queue, cancel, pause and resume support)
  • Support for using “special” values (“show”, “hide”, “toggle”)
  • Support for adding new, customized features
  • 0% Browser sniffing, 100% pure Javascript
  • Respects the Strict Standards and doesn’t generate Javascript/CSS Warnings
  • Completely Cross-Browser (IE 6+, Firefox 2+, Opera 9.25+, Safari 3+, Google Chrome)
Tagged with: ,

Simple JQuery Modal Window Tutorial

Posted in HTML, Javascript by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 17, 2009

Simple Jquery Modal Windows ជា Jascript pop-up មើ​លទៅ​គួអោយ​ទាក់ទាញអារម្មណ៏ខ្លាំងណាស់

login

Login Dialog Box

pic21

Sticky Note

Tagged with: ,

អ្វីទៅ​ជា Cheat Sheet ?

Posted in HTML, Javascript, php by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 2, 2009

html-cheat-sheet-v1

Cheat Sheet ជាដ្យាក្រាមបង្រូម​មួយ ​ដែល​បង្ហាញ​​ពី​តូនាទី សកម្ម​ភាព រចនា​សម្ព័ន្ធ​ របស់កម្មវិធីអ្វីមួយ។ សំរាប់​ Programmer ឬ Developer ការប្រើ​ Cheat Sheet ពិត​ជាមានផល​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់​ យើង​មិន​ចាំបាច់​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​អ្វីមួយ​ក្នុងកម្ម​វិធីនោះ តូយ៉ាងដូច​ជា HTML Cheat Sheet (រូបខាងលើ) វាបាន​បង្ហាញ​មក​ទាំងអស់ នូវ HTMl Tag ដែល​​យើង​អាច​ស្វែង​រក​បាន​ក្នុង​រូបភាពខាងលើ ។

នៅក្នុង​ Cheat Sheet នេះ​បាន​បែង​ចែក​ទៅ​តាម​ប្រភេទ​របស់វា ដួច​ជានៅ​ក្នុង​ HTML យើង​អាច​សែ្វងរក​ Tab និមួយ​ទៅ​តាម​ប្រភេទ​របស់វា​ដូច Link, Table, Form, Object…

មិន​ថា​តែកម្ម​វិធី ភាសា សូម្បី​វត្ថុ​អីមួយដែល​យើង​បាន​បង្កើត​ យើង​ក៏អាច​បង្កើត​ Cheat Sheet បាន​ផង​ដែរ វា​ជាការ​បង្រូម​ពីការ​ពន្យល់​នៃការ​ប្រើប្រាស់វត្ថុដែល​យើង​បាន​បង្កើត​នោះ​ សំរាប់​អ្នក​ប្រើ​ទួទៅ។

css-cheat-sheet-v2javascript-cheat-sheet-v1

សូមទាញយក Cheat Sheet បន្ថែមដូចខាងក្រោម​នេះ

– PHP 

– Cakephp 

-Prototype 

-Jquery

-Mootools

-SEO (Search Engine Optimization)

Download

%d bloggers like this: