ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

តើ CMS មួយណាដែល​ពេញ​និយម​ជាងគេ?

Posted in php by ប្រាក់ សុភី on ខែសីហា 3, 2010

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​​ការ​ដាក់​ចំណាត់ថ្នាក់​មិន​ផ្លូវការ​មួយ​របស់​ខ្ញុំ​តាម​រយៈ​ការ​ប្រៀប​ធៀប​ចំពោះ CMS បួន​។ ចំណាត់​ថ្នាក់​នេះ​គឺ​ខ្ញុំ​គិត​​ទៅលើ​​ចំនួន​​អ្នក​ទស្សនា(Unique Visitors)​​​ វែបសាយ​ទាំងបួន​នោះ​ ដែល​បាន​មក​ពីវែបសាយ​ www.compete.com ដែល​អាច​ជឿ​ និង​ទុក​ចិត្ត​បាន។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ចំណាត់​ថ្នាក់​ប្រចាំ​ខែ​មិថុនា សម្រាប់ CMS ទាំងបួន​នោះ(លោក​អ្នក​ក៏អាច​មើល​ខែផ្សេងទៀតបានដែរ)
(more…)

Tagged with: , ,
%d bloggers like this: