ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

តម្លៃប្រេង​សាំង​ ក្នុង​ប្រទេស​អាស៊ាន

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 10, 2012

តម្លៃប្រេងសាំងក្នុងប្រទេសអាស៊ាន

  • កម្ពុជា ១លីត្រ ១,៤៩ដុល្លារ 

  • សិង្ហបុរី ១លីត្រ ១,២៨ដុល្លារ
  • ថៃ ១លីត្រ ១,២៧ដុល្លារ
  • ឡាវ ១លីត្រ ១,១០ដុល្លារ
  •  វៀតណាម ១លីត្រ ១,០៥ដុល្លារ
  • ហ្វីលីពីន ១លីត្រ ១,០៥ដុល្លារ
  • ភូមា ១លីត្រ ១ដុល្លារ
  • ឥណ្ឌូនេស៊ី ១លីត្រ ០.៩២ដុល្លារ
  • ម៉ាឡេស៊ី ១លីត្រ ០,៦៨ដុល្លារ
  •  និងប្រទេសប្រ៊ុយណេ សាំងក្នុង១លីត្រមានតម្លៃ ០,៤៦ដុល្លារ។

ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងថ្លៃជាងគេ?

សាំងស្រុកខ្មែរ៖ សាំងលើពិភពលោកចុះថ្លៃ តែស្រុកខ្មែរមិនចុះថ្លៃ ព្រោះសាំងឡើងថ្លៃទិញចូលមិនទាន់លក់អស់ ដល់ពេលសាំងលើពិភពលោកឡើងថ្លៃភ្លាម ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ឡើងថ្លៃដែរ មិចក៏មិនរង់ចាំសាំងទិញមកថោកនោះលក់អស់សិនទៅ ចាំឡើងថ្លៃទៅ?

ប្រពភ៖ http://www.rfa.org/khmer/indepth/ngos_protest_against_high_price_of_gasoline-04092012013301.html

%d bloggers like this: