ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

ជាង ១ លាន​ដុល្លា​ត្រូវ​ចំណាយ​សម្រាប់ទួក​ង

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែតុលា 13, 2011

ប្រាក់​ចំណាយ​សម្រាប់ទួក ង មួយ ប្រហែល​ជា ១០លានរៀល អញ្ជឹង​បើទូកង ៤២០ រដ្ឋ​ត្រូវ​ចំណាយ​អស់ ៤ ២០០ លានរៀល ប្រហែល​ជា ១ ០២៤ ៣៩០ ដុល្លារ។

ចំនួន​នេះ​ពិត​ជា​អស់​ច្រើនមែន នេះ​គ្រាន់​តែ​គិត​លើ​តម្លៃទួក​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ចំណែក​​ការ​ចំណាយ​លើអ្វី​ផ្សេង​ទៀត​មិន​ទាន់​គិត​នោះទេ​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​មិន​បានគិត​នោះទេ។

ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹមនឹង​ការ​ចំណាយ​នេះដែរ រដ្ឋ​ក៏​អាច​រក​ចំនួល​ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះផង​ដែរ ដូច​ជាការ​ជួលស្តង់​លក់ទំនិញក្នុង​ឱកាសបុណ្យនេះ និង​អាចទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរណ៍​មកចូល​រួម​ទស្សនា​ច្រើន​ផងដែរ។ អាច​និយាយ​បាន​ថា ប្រាក់​ចំណូល និង​ប្រយោជន៍​ពីបុណ្យអ៊ុំទួក គឺ​ច្រើន​ជា​ការ​ចំណាយ​របស់រដ្ឋ។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណាក៏យើង​មិន​អាច​សប្បាយ​​នៅ​កណ្ដាល​ទីក្រុង​ខណៈ​ដែល​ប្រជាពល​រដ្ឋស្ទើ​ពេញមួយ​នរគ​កំពុង​ជូប​ទុក​លំបាក ដោយ​គ្រោះមហន្តរាយ​ទឹក​ជំនាន់ដ៏ធំនោះទេ។

ថ្វីបើ​យើងមិន​អាច​​ប្រារពពិធី​​បុណ្យអ៊ុំទូក​​ក្នុងឆ្នាំនេះ តែយើង​អាច​ធ្វើ​បាន​នៅ​​ឆ្នាំ​ក្រោយៗ​ទៀត​។ យើង​គ្រាន់​ផ្អាក​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ​ចំណែក​នៅតាមខេត្រ​​នានា​អាច​ធ្វើ​បាន ហើយ​ពិធីបុណ្យ​អក​អំបុក និង​សំពះ​ព្រះខែនៅ​តែ​ធ្វើដដែល។

%d bloggers like this: