ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

ដល់​ពេល​ហើយ!

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 28, 2011

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​នេះ​ខ្ញុំ​មិន​ដែល​ឃើញ ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពី​ផលិត​ផល​ថ្នាំជក់​នៅ​តាម​បណ្ដាញ​ទូរទស្សន៍ ឬ​វិទ្យុ​នោះ​ទេ​ គឺ​ឃើញ​នៅ​តាម​តែ​ប៉ាដា​ តាម​ទី​សាធារណៈ​តែប៉ុណ្ណោះ ​។ តែ​ពេល​នេះ​សារចរ​នែ​នាំ​បាន​ចេញ​បន្តទៀត​ហើយ​គឺ​មិន​អោយ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផលិត​ផល​ថ្នាំជក់​នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ​ទៀត​ទេ។ អ្វី​ទាំង​នេះ​ដែល​ខ្ញុំ​តែង​ចង់បាន​ពីមុន​មក។

អ្វី​ដែល​សំខាន់​មួយ​ទៀត​នោះ​គឺ រដ្ឋាភិបាល​​នឹង​ពិនិត្យ​កែប្រែ​​ចំពោះ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​​ផលិត​ផល​គ្រឿង​ស្រវឹង នឹង​លុប​បំបាត់វា​នៅថ្ងៃអនាគត់(http://goo.gl/aoCJb)។​​ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ភាគ​ច្រើន​​គឺ​​ជំរុញ​​ទឹក​ចិត្ដ​ប្រជាជន​អោយ​​ប្រើ​ប្រាស់​វា​ ដូច​ជា​ការ​ផ្ដល់​រង្វាន់​ នឹង​សកម្មភាព​លើក​ទឹក​ចិត្ដ​​ដល់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់វា តាម​កាយ​វិការ​ផ្សេងៗ​ទៀត។

ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​ចំពោះ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះ​ នឹង​បាត់បង់​ដូច​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​បារី​នៅ​ពេល​នេះ ……

ទស្សនៈ​ជុំវិញ និស្សិត​មិន​វិល​ត្រលប់​ស្រុក​វិញ

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 25, 2011

ខាង​ក្រោម​នេះជា​ទស្សនៈ  បង្អូន​និស្សិត​ និង​ អ្នក​ទស្សនាប្លក់របស់ និង​នៅ​លើ Profile facebook បាន​បញ្ចេញ​ទស្សនៈ​របស់​ពូក​គាត់​ជុំវិញ​ប្រធាន​បទ ហេតុ​អ្វី​​បាន​ជា​អ្នក​ ទៅ​រៀន​ស្រុក​ក្រៅ​មិន​វិល​ចូល​ស្រុក?

សម្រាប់ប្លក់​របស់​ខ្ញុំ

សូម ចុច លើ រូប នេះ ដើម្បី មើល សេចក្ដី លម្អិត

ពី Facebook


SELECT distinct SUM( DISTINCT p.volume_estimated ) AS volume, SUM( DISTINCT p.contribution_estimated ) AS contribution, COUNT( DISTINCT p.uid) AS count_project FROM tx_eprodata_domain_model_project p JOIN tx_eprodata_domain_model_area ar ON ar.uid = p.area JOIN tx_eprodata_domain_model_user rp ON rp.uid = p.responsible_purchaser LEFT JOIN tx_eprodata_domain_model_project_user_mm mm ON p.uid = mm.uid_local LEFT JOIN tx_eprodata_domain_model_user team ON mm.uid_foreign = team.uid JOIN tx_eprodata_domain_model_phase pha ON p.phase = pha.uid JOIN tx_eprodata_domain_model_commodity com ON p.commodity = com.uid JOIN tx_eprodata_domain_model_coordinator coo ON p.coordinator = coo.uid WHERE (p.phase = 1 OR p.phase = 3 OR p.phase = 2) AND p.deleted = 0 AND p.hidden = 0 AND FROM_UNIXTIME(p.project_end, ‘%Y’) = 2010 AND (p.responsible_purchaser = 1 OR mm.uid_foreign = 1) AND ( p.commodity = ‘1’ OR p.commodity = ‘9’ OR p.commodity = ’12’ OR p.commodity = ’21’ OR p.commodity = ’17’ OR p.commodity = ’24’ OR p.commodity = ’13’ OR p.commodity = ‘3’ OR p.commodity = ’11’ OR p.commodity = ’23’ OR p.commodity = ’15’ OR p.commodity = ’22’ OR p.commodity = ’20’ OR p.commodity = ’25’ OR p.commodity = ’19’ OR p.commodity = ’16’ OR p.commodity = ’18’ ) AND ( p.area = ‘1’ OR p.area = ‘2’ OR p.area = ‘3’ OR p.area = ‘8’ ) AND ( p.beneficiary_subsidiary = ‘6’ OR p.beneficiary_subsidiary = ‘5’ OR p.beneficiary_subsidiary = ‘1’ OR p.beneficiary_subsidiary = ‘2’ OR p.beneficiary_subsidiary = ‘4’ ) AND ( p.target_agreement = ‘0’ OR p.target_agreement = ‘1’ ) AND ( p.coordinator = ’56’ OR p.coordinator = ’36’ OR p.coordinator = ’17’ OR p.coordinator = ’15’ OR p.coordinator = ’37’ OR p.coordinator = ‘1’ OR p.coordinator = ’12’ OR p.coordinator = ’13’ OR p.coordinator = ‘9’ OR p.coordinator = ’10’ OR p.coordinator = ’38’ OR p.coordinator = ’57’ OR p.coordinator = ’39’ OR p.coordinator = ‘3’ OR p.coordinator = ’40’ OR p.coordinator = ’18’ OR p.coordinator = ‘4’ OR p.coordinator = ’16’ OR p.coordinator = ’14’ OR p.coordinator = ‘8’ OR p.coordinator = ‘6’ OR p.coordinator = ‘7’ OR p.coordinator = ’11’ OR p.coordinator = ’35’ OR p.coordinator = ’34’ OR p.coordinator = ‘2’ OR p.coordinator = ‘5’ OR p.coordinator = ’51’ OR p.coordinator = ’53’ OR p.coordinator = ’54’ OR p.coordinator = ’55’ OR p.coordinator = ’52’ ) AND ( p.contract_kind = ‘4’ OR p.contract_kind = ‘8’ OR p.contract_kind = ‘6’ OR p.contract_kind = ‘3’ OR p.contract_kind = ‘1’ OR p.contract_kind = ‘5’ OR p.contract_kind = ‘7’ OR p.contract_kind = ‘2’ )

ហេតុ​អ្វី​​បាន​ជា​អ្នក​ ទៅ​រៀន​ស្រុក​ក្រៅ​មិន​វិល​ចូល​ស្រុក?

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 22, 2011

សំនួរ​នេះ​ គឺ​សំដៅ​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​​អាហារូបករណ៍​ ទៅ​រៀន​នៅ​បរទេស​ ហើយ​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា មិន​ចង់​​​វិល​ចូល​ស្រុក​ខ្មែរ​វិញ។

%d bloggers like this: