ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

The Best CSS For Web Developer

Posted in css by ប្រាក់ សុភី on ខែសីហា 15, 2009

Building Faster Websites with CSS Sprites

Using CSS sprites allows you to greatly increase your websites speed by using single image files that contain multiple graphics. In other words, when you have many images to be used, instead of having them as different individual files, we combine them into one. Therefore, the client computer only downloads one image for all the different graphics to be displayed.

8 Techniques They Don’t Want You To Know

Tomorrow CSS Today

With all the hype over new and upcoming browser support for advanced CSS features, developers can be confused about the CSS they can include in web projects today. Many of the more advanced features aren’t widely supported by the dominant browsers, but some very useful ones are — including newer features from CSS3.

The 6 Most Important CSS Techniques You Need To Know

6 Most Important CSS Techniques

5 Techniques to Acquaint You With CSS 3

CSS3

Advanced CSS Hover Effect

Advanced CSS Menu

Last tutorial, I showed you how to design a watercolor effect menu in Photoshop. This tutorial I will show you how to slice up the menu design (step by step) and put them together with CSS. Most of you probably know how to code a horizontal or vertical CSS list menu. Now let’s take it to the next level — code an advanced (un-typical) list menu utilizing the CSS position property

Advanced CSS Hover Effect

Advanced CSS Hover Effect

I would like to share some insight on a piece of CSS I’ve used for the homepage for a website a while ago that I’ve built together with Roger Johansson. I’m talking about the hover effect on the 4 tabbed boxes shown on this page.

Creating a table with dynamically highlighted columns like Crazy Egg’s pricing table

CrazyEgg

I like Crazy Egg’s pricing table on their Pricing & Signup page. When you click on “Sign Up” for an option, that plan’s column highlights, the other plans vanish, and a signup form takes their place. There is a number of impressive things happening within this small area. I wanted to try and recreate the behavior step by step, and share the power of combining CSS, JavaScript, and images in clever ways. If you just clicked over to look at Crazy Egg’s site, then clicked back, consider visiting there again when you’re finished reading this tutorial. If you’re as impressed with the way their site is put together as I am, you, or someone you know/work with, could probably benefit from Crazy Egg’s amazing click tracking visualization tools. Their prices sure make it easy to get started, so give it a consideration while you’re giving them traffic.

CSS Step Menu

Step Menu
I recently worked on a web application that required a step menu (AKA wizard menu). This menu has a varying amount of steps, dependent upon the type of user accessing the application. Because of that requirement, I needed to write a CSS menu that could easily be changed from 5 steps to 4, 3, or 2 steps. Since the web is full of CSS menus, I thought one of this sort would be rather easy to find. I was wrong. I never really found a good example of one. So, for those of you who have looked and come up short, here’s an example.

Style a Table with CSS

Style a Table

Further to my article about the creation of a CSS calendar the thought crossed my mind to show you an example on how you can style a table using CSS. The data of tables can be boring so all the more reason that we need to attract attention to it and make it as pleasant to read as possible. Presentation and design with some basic accessibility rules in mind is the way to go.

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: