ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

tsunami on Jyly 22nd

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 30, 2009

ថ្ងៃនេះ​ទទួល​បាន​ពត៌មាន​ពី​មិត្ត​ភ័ក្រ្ភ​ តាម Chat គេប្រាប់​ថា​កុំ​អោយ​ទៅលេង​តាម​មាត់​សមុទ្រ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ខែ កក្តដា ខាង​មុខនេះ ​ព្រោះមាន​រលក​ Tsunmi នឹង​កើត​ឡើង​ម្តង​ទៀត។ ខាងក្រោម​ជាសាដែល​ខ្ញុំ​ទទួល​បាន៖

Please stay away from the beaches all around in the month of July. There is a prediction that there will be another tsunami hitting on July 22nd. It is also when there will be sun eclipse. Predicted that it is going 2 be really bad and countries like Malaysia (Sabah & Sarawak), Singapore, Maldives, Australia, Mauritius, Si Lanka, India, Indonesia, Philippines are going 2 be badly hit. Please try and stay away

ដំណើរកំសាន្តសំរាប់ឆ្មាំថ្មី

Posted in អំពីខ្ញុំ by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 21, 2009

មិន​មាន​អីផ្លែក​ខុស​ពីឆ្នាំមុន​ទេ សំរាប់​ឆ្នាំនេះ គ្រាន់តែជួបជុំមិត្តចាស់ ដែល​ពួក​គេបាន​រសាត់អណ្តែត​បែក​ខ្ញែក​គ្នា​ទៅ​តាម​ខេត្ត​មួយចំនួន​ ហើយ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ក៏នៅស្រុក​កំណើត ​ពេល​ចួល​ឆ្នាំ​ថ្មី​មកដល់​ ក៏មក​​ជួប​ជុំគ្នា ហើយ​មាន​កម្មវិធីតិចតួចនឹង​ណា។ ក្រៅ​ពីនេះ​គឺជួន​គ្រួសារទៅវត្តនឹងឯង សរុប​ទៅ​ឆ្នាំនេះបាន​៥វត្តដែរ។ ហាហាគិតៗ​ទៅម្យ៉ាងដែរ បុណ្យក៏​ធ្វើឈើក៏កាប់ :lol:​ ។

Vote for WordPress in the 2009 Webware 100!

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 8, 2009

vote-wordpress

News.cnet.com បាន​រៀប​ចំការ​ជ្រើស​រើស Webware ចំនួន​ ១០០​ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៩ ។  Cnet បាន​រៀប​ចំកម្ម​វិធីនេះ​ជាលើកទី​បី​ហើយ សំរាប់​២ឆ្នាំកន្លងមក​នេះ​ឃើ​ញ​ថា​ WordPress បាន​ជាប់​ចំណាត់​ក្នុង​នោះ​ដែរ។ សំរាប់​ឆ្នាំនេះ​ កម្មវិធី​នេះ​ទើ​ប​ចាប់​ផ្តើម​ ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​បោះ​ឆ្នោត​រួចហើយ សំរាប់​ WordPress

10 Best jQuery Menu Plugins

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 7, 2009

នេះជាឧទាហរណ៍ក្នុង​ចំនោម​ Jquery Menu Plugins ទាំង​១០ 

Demo

Tagged with: , ,

Easy Slider jQuery Plugin

Posted in framework, Javascript by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 6, 2009

easy-jqueryDemo

Download Link

Tagged with: ,
%d bloggers like this: