ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

ពិតជាសយមែន

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែកញ្ញា 5, 2008

ព្រឹក​មិញ​ពិជាសយ​ខ្លាំងណាស់​ មក​ដល់​កន្លែង​ធ្វើការ​យឺត ចាប់​ផ្តើម​បើក​ម៉ស៊ីន​ធ្វើការ​ភ្លាមស្រាប់​តែ​ដាច់​ភ្លើង​ភ្លាម​តែម៉ង! ពេលដែល​ដាច់​ភ្លើង​ គឺងងឹត​លើសយប់​១ពាន់ដងឯណោះ នៅក្នុងសណ្ឋាគា Cambodiana (ការរិយ៉ាល័យរបស់ខ្ញុំ)។ និយាយ​ទៅ​ងងិត​បែប​នេះ​ គឺខ្ញុំមិនដែល​បានជួប​ពីមុនមក!!! ហាហាហា បាតឯកសាអស់មួចំនូន មិនទាន់បានរក្សាទុក!!!!

%d bloggers like this: