ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

Partition Magic 8.05

Posted in កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ by ប្រាក់ សុភី on ខែកក្កដា 30, 2008

Info
* Divides a single hard drive into two or more partitions
* Lets you safely run multiple operating systems on the same PC
* BootMagic™ makes it easy to switch between different operating systems
* Allows you to copy, move, resize, split, or merge partitions as needed without losing data
* How-to wizards guide you step by step through the partitioning process
* Intuitive Windows®-based browser lets you find, copy and paste files in both Windows and Linux® partitions
* Allows you to create and modify partitions up to 300 GB*
* Supports USB 2.0, USB 1.1, and FireWire® external drives**
* Supports FAT, FAT32, NTFS, Ext2, and Ext3 file systems
* Converts partitions among FAT, FAT32, and NTFS without losing data
* Allows you to enlarge an NTFS partition without restarting your computer
* Resizes NTFS system clusters to the most effective size
Download link:
http://rapidshare.com/files/133484263/Partition_Magic_8.05.rar

សុំណំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារ​សាលក្រម​ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ១៩៦២

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែកក្កដា 18, 2008

នេះជាសាលក្រម​ដែលចេញដោយតុលាការអន្តរជាតិ​ក្រុងឡាអេថ្ងៃទី​១៥​ខែមិថុនា​ឆ្នាំ១៩៦២។​មិនសំ​សៀមរំលោមមកលើទឹកដីកម្ពុជា​ឥតកេរ្តិ័ខ្មាស់ដូច្នេះសោះ។​
សូមចុចលើសាលក្រមនេះ​ដើម្បីមើលសេចក្តីពេញ

 

%d bloggers like this: